Who we are

Suggested text: Our website address is: https://baumuller.com.vn.

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Khách Hàng

– Các thông tin của khách hàng khi mua sản phẩm được chúng tôi thu thập sẽ được bảo mật và không tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách. Ngoại trừ một số trường hợp cần thiết như: Khi có yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp bắt buộc hoặc cần thiết phải cung cấp những thông tin này.

– Các thông tin cá nhân thu thập từ khách hàng: tên đơn vị, địa chỉ, tel, fax, tên người liên hệ.

1. Mục đích của việc thu thập thông tin:

  • Để liên hệ trao đổi các thông tin về sản phẩm nhằm đáp ứng chính xác yêu cầu của khách hàng.
  • Để cung cấp cho trụ sở chính Baumuller Group để hỗ trợ việc tư vấn và bán hàng.
  • Để cung cấp cho cơ quan chức năng có thẩm quyền của chính phủ khi được yêu cầu.

2. Phạm vi sử dụng thông tin: Các thông tin cá nhân được khách hàng cung cấp có thể dùng vào các mục đích sau:

  • Cung cấp hàng hóa.
  • Gửi thông tin đến khách hàng, chăm sóc khách hàng hay thực hiện những giao dịch mà khách hàng yêu cầu.
  • Nâng cao mối liên kết và tương tác với khách hàng

3. Thời gian lưu trữ thông tin:

Các thông tin cá nhân của khách hàng được lưu trữ trong một thời gian cần thiết, nhằm phục vụ cho các yêu cầu thu thập thông tin như mục 1.